Plenary Meetings

2024

January 2024
February 2024
March 2024

2023

26/27 January 2023
23/24 February 2023
Public section of the plenary meeting on 23 February 2023
23/24 March 2023
27 April 2023
25/26 May 2023
Public section of the plenary meeting on 25 May 2023
June 2023
September 2023
October 2023
Public section of the plenary meeting in October 2023
November 2023
Public section of the plenary meeting in November 2023
December 2023

2022

26/27 January 2022
24 February 2022
24 March 2022
19 May 2022
23/24 June 2022
25 August 2022
29 September 2022
20 October 2022
17/18 November 2022
15/16 December 2022

2021

28 January 2021
25 February 2021
Public section of the plenary meeting on 25 February 2021
25 March 2021
22 April 2021
27 May 2021
Public section of the plenary meeting on 27 May 2021
24 June 2021
26 August 2021
23 September 2021
21 October 2021
18 November 2021
15 December 2021

2020

22/23 January 2020
19/20 February 2020
28 May 2020
25 June 2020
27 August 2020
24 September 2020
22 October 2020
Public section of the plenary meeting on 22 October 2020
26 November 2020
17 December 2020
Public section of the plenary meeting on 17 December 2020

2019

23/24 January 2019
21 February 2019
21 March 2019
18 April 2019
23 May 2019
27 June 2019
29 August 2019
26 September 2019
24 October 2019
21 November 2019
12 December 2019

2018

25 January 2018
22 February 2018
22 March 2018
26 April 2018
17/18 May 2018
14 June 2018
29/30 August 2018
27 September 2018
25 October 2018
22 November 2018
13 December 2018

2017

26 January 2017
23 February 2017
23 March 2017
27 April 2017
18 May 2017
22 June 2017
23/24 August 2017
27/28 September 2017
27 October 2017
23 November 2017
14 December 2017

2016

27/28 January 2016
24/25 February 2016
23 March 2016
28 April 2016
25 May 2016
23 June 2016
25 August 2016
22 September 2016
20 October 2016
24 November 2016
15 December 2016

2015

22/23 January 2015
26 February 2015
27 March 2015
23 April 2015 
25 June 2015
27 August 2015
24 September 2015
22 October 2015
25/26 November 2015
16/17 December 2015

2014

23 January 2014
27 February 2014
27 March 2014
8 May 2014
26 June 2014
28 August 2014
25 September 2014
23 October 2014
27 November 2014
18 December 2014

2013

24 January 2013
28 February 2013
27 March 2013
25 April 2013
27 June 2013
25 July 2013
22 August 2013
26 September 2013
24 October 2013
28 November 2013
19 December 2013

2012

26 January 2012
23 February 2012
22 March 2012
26 April 2012
28 June 2012
26 July 2012
23 August 2012
27 September 2012
25 October 2012
22 November 2012
13 December 2012

2011

7 January 2011
24 February 2011
24 March 2011
14 April 2011
9 June 2011
14 July 2011
25 August 2011
22 September 2011
27 October 2011
24 November 2011
15 December 2011

2010

28 January 2010
25 February 2010
25 March 2010
22 April 2010
24 June 2010 2
2 July 2010
26 August 2010
23 September 2010
28 October 2010
25 November 2010
16 December 2010

2009

22 January 2009
26 February 2009
26 March 2009
23 April 2009
25 June 2009
23 July 2009
27 August 2009
24 September 2009
22 October 2009
26 November 2009
17 December 2009

2008

24 April 2008
29 May 2008
26 June 2008
24 July 2008
28 August 2008
25 September 2008
23 October 2008
27 November 2008
11 December 2008